Splošni pogoji koriščenja storitev Olimpijskega športnega centra

1. SPLOŠNA DOLOČILA
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), ki upravlja Olimpijski športni center Planica (OŠC), je javni zavod, ki ga je za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanja v raziskovalno delo in kulturno dejavnost mladine ter za izvajanje delov programov, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja, ustanovila Vlada Republike Slovenije.
Olimpijski športni center Planica je namenjen izvajanju programov na področju vrhunskega športa, športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, interesne športne vzgoje otrok in mladine, športnih dejavnosti študentov in športne rekreacije ter športa invalidov in vsem ostalim gostom.
S cenovno ugodno politiko omogoča izvajanje njihovega programa pod ugodnejšimi pogoji.

2. PRIJAVA
V OŠC Planica deluje recepcija, ki ureja povpraševanja in potrjuje rezervacije.
OŠC Planica oziroma CŠOD si za potrditev rezervacije pridržuje pravico zahtevati plačilo akontacije v višini 30 % celotne cene določenim naročnikom po lastni presoji (novi partnerji, slabi plačniki, pogoste odpovedi…). Akontacija se všteje v končno ceno storitve.

3. OBVEZNOSTI CŠOD
CŠOD je odgovoren za kakovostno in varno bivanje v skladu z normativi in predpisi o varnosti in zdravju.
CŠOD ob prihodu gosta prijavi gosta na Ministrstvo za notranje zadeve, po končanem bivanju pa v skladu z odlokom pristojne občine obračuna turistično takso.
CŠOD osebne podatke varuje v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Gostje so s prihodom na objekt CŠOD nezgodno zavarovani.
Za osebno lastnino gostov CŠOD ne odgovarja.
Objekti CŠOD so zavarovani (oprema, steklo, za požar in vlom). Če so poškodbe inventarja storjene namerno, se škoda zaračuna neposredno povzročitelju.

4. OBVEZNOSTI NAROČNIKA STORITVE (gost)
Gostje morajo upoštevati hišni red, ki je obešen v vsaki sobi.
V skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in Zakonu o omejevanju porabe alkohola uživanje alkohola, drog in kajenje v OŠC Planica niso dovoljeni. Domačim živalim (psi, mačke ..) je vstop v OŠC Planica prepovedan.

5. CENE
Cene za storitve so določene v ceniku.
Cene za neprofitne organizacije, ki so navedene v ceniku, že vključujejo 10- do 15- odstotni popust. Za obračun opravljenih storitev se uporabljajo cene veljavnega cenika v času uporabe storitev.
CŠOD si pridržuje pravico do spremembe cen.

6. STORITVE, ZAJETE V CENO
Osnovna storitev, ki jo naročnik uporabi, je določena ob prijavi. Naknadna odpoved storitve ali dela storitve se upošteva, če je sporočena vsaj 7 dni pred prihodom. Spremembe osnovne storitve med bivanjem se ne upošteva.
Pripravo paketov z obrokom je treba naročiti 7 dni prej.
Dodatne storitve se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom.

Predvideni prihodi

  • če je začetek s kosilom – prihod med 11. in 12. uro
  • če je začetek z večerjo ali nočitvijo – prihod do 16. ure
  • namestitev v sobe po 15. uri

Predvideni odhodi

  • če je zaključek z zajtrkom – odhod do 11. ure
  • če je zaključek s kosilom – odhod do 11. ure
  • če je zaključek z večerjo – odhod do 11. ure

Naročnik mora zapustiti sobo in urediti odjavo najkasneje do 11. ure.

Polni penzion vključuje nočitev in 3 obroke: zajtrk, kosilo in večerjo. Polpenzion vključuje nočitev ter zajtrk in večerjo.
Otroci, mlajši od štirih let, ki so v spremstvu staršev in nimajo svojih obrokov (velja le za individualne goste), imajo bivanje brezplačno (meja je 4. rojstni dan).
Otroci do 12. leta imajo 30 % popusta na storitve (meja je 12. rojstni dan).
Posamezniki plačajo turistične takse v skladu z veljavno zakonodajo. Neprofitne organizacije so oproščene plačila takse, če predložijo izjavo o oprostitvi turistične takse.

7. POSEBNE STORITVE
OŠC Planica ob predhodnem dogovoru omogoča naročnikom (skupina) izvedbo raznih programov glede na ponudbo in želje gostov.

8. PLAČILO
Po bivanju CŠOD v zakonskem roku naročniku izstavi račun, ki upošteva prijavljeno število storitev, število dni bivanja in število udeležencev, razen če so določene v prvem odstavku 6. točke.
Dodatki in popusti se obračunavajo od osnovne cene storitve v veljavnem ceniku. Dodatki na ceno niso vključeni v osnovno ceno.
Naročnik poravna znesek na transakcijski račun CŠOD v predpisanem roku. V primeru neplačila ali zamude plačila CŠOD naročniku storitev obračuna zakonske zamudne obresti.

9. ODPOVED S STRANI NAROČNIKA IN PREDHODNI ODHOD
V primeru odpovedi vse skupine ali večjega števila posameznikov (zmanjšanje števila udeležencev), mora naročnik spremembo sporočiti pisno (pošta ali e-pošta) v recepcijsko službo. Če je odpoved ali sprememba sporočena vsaj 1 mesec pred prihodom, se pogodbena kazen ne zaračuna. V primeru višje sile je odpovedni rok lahko krajši.
CŠOD ima pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi termina bivanja ali zmanjšanja števila udeležencev v višini 15 % od polne cene napovedane storitve na prijavljenega udeleženca, če odpoved ni bila pravočasno sporočena.

10. ODPOVED S STRANI CŠOD
CŠOD lahko naročniku odpove potrjen termin bivanja zaradi višje sile (naravne in druge nesreče – začasna druga namembnost, poškodovanost) ali administrativnih ukrepov.
CŠOD v primeru odpovedi določenega termina naročniku ponudi drug dom CŠOD ali drug termin.

11. KONČNA DOLOČILA

CŠOD in naročnik bosta morebitne spore pri izpolnjevanju teh splošnih pogojev najprej skušala rešiti sporazumno. Če to ne bo mogoče, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

 ________________________________________________________________________________________


SPOŠTUJEMO VAŠO ZASEBNOST - iMaler obvestila

Info obvestila OŠC Planica so elektronsko obvestilo, ki ga pripravlja in izdaja Olimpijski športni center Planica – Dom Planica.

Info obvestila OŠC Planica vsebujejo:
- brezplačna gradiva, ki jih pripravljajo zaposleni v OŠC Planica;
- novice s področja delovanja zavoda CŠOD in OŠC Planica;
- akcijsko mesečno ponudbo;
- koristne povezave, nasvete, ...

Info obvestila praviloma pošiljamo enkrat mesečno in nikoli večkrat kot enkrat tedensko.

Prejemnik Info obvestil OŠC Planica ima pravico do preklica prejemanja Info obvestil OŠC Planica  kadarkoli. Navodila za odjavo od Info obvestil OŠC Planica so objavljena v vsakem elektronskem sporočilu.

Elektronski naslov, na katerega Olimpijski športni center Planica – Dom Planica pošilja Info obvestila je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Imetniku elektronskega naslova, na katerega Olimpijski športni center Planica – Dom Planica pošilja Info obvestila pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

S prijavo na Info obvestila OŠC Planica, prijavitelj izrecno soglaša, da Olimpijski športni center Planica – Dom Planica njegov elektronski naslov shranjuje, upravlja z njim in ga uporablja za namen obveščanja prejemnika Info obvestil o aktualni ponudbi, ter posredovanje ostalih vsebin Info obvestil OŠC Planica, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

Olimpijski športni center Planica – Dom Planica lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu.

 

 

Dogodki v Planici in okolici

Športne aktivnosti


Koristne informacije

Informacije in povezave
Zapri Premakni
ŠPORTNI REKVIZITI V TELOVADNICI    
       
NAZIV PROIZVAJALEC ŠTEVILO OPOMBE
žoga za košarko BADEN – perfection 3 indoor
  BADEN – 400 5 ind/out
  SPALDING 1  
  WINNER 1  
  HARLEM 1 ind/out
žoga za odbojko MIKASA 7  
  WILSON 1  
žoga za rokomet SIM SPORT 4 2 x 58 cm, 2 x 54 cm
žoga za nogomet WINNER 5 2 x zelena, 3 x bela
  NIKE 1  
medicinka MAXWEL 3 2 x 5 kg, 2 x 2 kg
  JOHN SPORT 2 3 kg
kolebnica   21  
loparji za badminton FZ FORZA 12  
komplet žogic za badminton   1 5 žogic
štartni bloki TRIAL 12 6 parov
hokejske palice UNIHOC 12 6 črnih, 6 belih
pak za hokej UNIHOC 2  
žogice za hokej UNIHOC 5  
vrv   1  
stožci   20  
didaktične ovirice ELAN 6  
tekmovalna odrivna deska ELAN 1  
stojalo za odbojkarsko mrežo ELAN 2  
stojalo za skok v višino ELAN 2  
sodniško stojalo za odbojko ELAN 1  
mreža za badminton ELAN 3  
mreža za odbojko ELAN 1  
obroči   5  
vrvica za skok v višino ELAN 1  
semafor za rezultate ELAN 1  
telovadna klop ELAN 3  
telovadna gred ELAN 1  
velika skrinja (petdelna) ELAN 2  
mala skrinja ELAN 2  
steper   10  
trampolin z vzmetmi (125 cm x 125 cm) ELAN 1  
mehke blazine (200 x 200 x 50 cm) ELAN 2 modre barve
mehke blazine (200 x 150 x 25 cm) ELAN 2 modre barve
mehke blazine (200 x 120 x 15 cm) ELAN 2 modre barve
osnovne blazine (200 x 125 x 6 cm) ELAN 5 modre barve
blazine za letvenik (164 x 82 x 6 cm) ELAN 20 sive barve
lahke blazine (200 x 120 x 10 cm) ELAN 7 modre barve
blazine za judo ELAN 75 tudi zaščita sten
prevleke za blazine ELAN 2  
voziček za blazine ELAN 2  
voziček za blazine ELAN 3  
voziček za žoge ELAN 2  
letveniki ELAN 10  
goli za hokej   2  
goli za mali nogomet in rokomet (dvižni) ELAN 2  
koš za košarko ELAN 4 2 x glavni dvižni,
2 x stranski
konzola za plezanje z drogom ELAN 1 2 droga
konzola za plezanje z vrvjo ELAN 1 2 vrvi
lesene palice za stožce   12  
stojalo za badminton ELAN 6  
naprava za polnjenje žog   1  
omara za rekvizite (110 x 195 x 50 cm) ELAN 2  
zaščitne talne obloge ELAN za celo površino  
miza za namizni tenis   1  
Zapri Premakni
  Polni penzion  Polpenzion  Nočitev z zajtrkom Nočitev     
DOM            
Cena (9,5%DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) 38 € 35 € 32 € 31 €    

Vrhunski športniki,člani športnih zvez in drugih neprofitnih organizacij - 5% POPUST

           
VIŠINSKE SOBE V DOMU            
Cena (9,5%DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) 49 € 46 € 41 € 40 €    
Vrhunski športniki,člani športnih zvez in drugih neprofitnih organizacij - 5% POPUST            
DEPANDANSA            
Cena (9,5%DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) 33 € 30 € 28 € 26 €    
Vrhunski športniki,člani športnih zvez in drugih neprofitnih organizacij - 5% POPUST            
         
Novo leto ( 30.12. - 1.1. ) Polpenzion   
Depandansa - cena (9,5%DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) 40 €  
Dom - cena (9,5%DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) 50 €  
   
Planiški poleti (četrtek - nedelja) Polpenzion  Nočitev z zajtrkom
Depandansa - cena (9,5%DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) 48 € 45 €
Dom - cena (9,5% DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) 55 € 52 €

 

 Gostje hotela lahko brezplačno uporabljajo naštete športne objekte, če je skupina vsaj 10 oseb in ob predhodni  rezervaciji na Recepciji OŠC Planica:


POPUSTI za člane športnih zvez, društev in neprofitnih organizacij:

20% - OTROCI do 12 let sami ali s spremstvom v sobi

POPUSTI za družine:

GRATIS - OTROCI od 0 do 5,99 let v sobi s starši

50% - OTROCI od 6 do 12 let v sobi s starši

POPUSTI za programe fakultet (študenti) in srednjih šol (dijaki):

20%

 

DOPLAČILA:

 

Za najem kapacitet OŠC Planica veljajo Splošni pogoji. Turistično takso v višini 1,01€ plačajo individualni gosti in neprofitne organizacije oziroma je višina skladna z veljavno zakonodajo.

Popusti in dodatki se seštevajo. DDV je že vračunan v cene. CŠOD si pridržuje pravico do sprememb cenika.

 

Splošni pogoji

Zapri Premakni
Najem opreme
Kolesa (22 % DDV) 10 € na dan
Alpske smuči (22 % DDV) 10 € na dan
Komplet za tek na smučeh (22 % DDV) 10 € na dan
Smuči za turno smučanje (22 % DDV) 10 € na dan
Sani (22 % DDV)   3 € na dan
Palice za nordijsko hojo   3 € na dan
Oprema za skike 10 € na dan
Telovadnica (gostje, ki bivajo v OŠC Planica) (22 % DDV) 15 € na uro
Telovadnica (gostje, ki ne bivajo v OŠC Planica) (22 % DDV) 40 € na uro
Uporaba male dvorane (gostje, ki ne bivajo v OŠC Planica) (22 % DDV) 13 € na uro
Uporaba velike dvorane (gostje, ki ne bivajo v OŠC Planica) (22 % DDV) 22 € na uro
Najem garderobne omarice (22%) za zunanje goste 10 na leto
Najem garderobne omarice (22%) za zunanje goste   1 na dan

 

DDV je že vračunan v cene.

Pridržujemo si pravico do sprememb cenika.

 

Zapri Premakni

Najem inštruktorja ali športnega animatorja:

 

- cena je odvisna od velikosti skupine in dejavnosti                  

 

Več informacij: 04 588 45 70, planica@csod.si         

           

Zapri Premakni

Paketni programi

 

Tečaji

 

Zapri Premakni
OPREMA IN TRENAŽERJI V FITNESU
IME OPREME OZ. TRENAŽERJA PROIZVAJALEC ŠTEVILO KOLIČINA UTEŽI
TRENEŽER – DVIG NA PRSTE SEDE SOKOLgym 1 10–60 kg
NASTAVLJIVA KLOP ZA VADBO TREBUŠNIH MIŠIC SOKOLgym 1 /
TRENEŽER – GIBI IN SKLEKI V OPORI SOKOLgym 1 5–80 kg
TRENEŽER – UPOGIB KOLENA STOJE SOKOLgym 1 10–60 kg
TRENEŽER – OBRAT TRUPA SOKOLgym 1 10–60 kg
TRENEŽER – IZTEG KOLENA SOKOLgym 1 10–70 kg
TRENEŽER – POTISK Z NOGAMI SOKOLgym 1 20–160 kg
TRENEŽER – IZTEG TRUPA SOKOLgym 1 10–-90 kg
TRENEŽER – METULJČEK SOKOLgym 1 10–80 kg
TRENEŽER – POTEG NA PRSI SOKOLgym 1 10–90 kg
KLOP ZA VADBO SPODNJIH HRBTNIH MIŠIC SOKOLgym 2 /
VEČNAMENSKI TRENEŽER SOKOLgym 2 10–60 kg
VEČNAMENSKI TRENEŽER & KRIŽANJE SPREDAJ SOKOLgym 2 10–60 kg
TRENEŽER – GLUTE PRESS STAR TRACK 1 10–55 kg
TRENEŽER – TOTAL LEGS QUAD & HAMSTRING STAR TRACK 1 (2–40 kg) x 2
TRENEŽER – CROSSTRAINER TUNTURI 2  
KOLO – SPINER ELITE STAR TRACK 2  
NASTAVLJIVA VEČNAMENSKA KLOP SOKOLgym 4  
ŠIROKA KLOP ZA POTISK S PRSI SOKOLgym 1  
STOJALO ZA UTEŽI IN ROČKE SOKOLgym 4  
ROČKA – dolga (20 kg) SOKOLgym 4  
ROČKA – za enoročne uteži (8 kg) SOKOLgym 4  
VEČNAM. KLETKA Z VODILI (za vadbo vsega telesa) SOKOLgym 1  
GUMIRANA UTEŽ (1,25 kg) SOKOLgym   12
GUMIRANA UTEŽ (2,5 kg) SOKOLgym   12
GUMIRANA UTEŽ (5 kg) SOKOLgym   16
GUMIRANA UTEŽ (10 kg) SOKOLgym   10
GUMIRANA UTEŽ (20 kg) SOKOLgym   26
UTEŽ (1,25 kg) ELAN   16
UTEŽ (2,5 kg) ELAN   6
VZMETNA VAROVALKA SOKOLgym 16  
ENOROČNE FIKSNE UTEŽI (4 kg) SOKOLgym   6
ENOROČNE FIKSNE UTEŽI (6 kg) SOKOLgym   8
ENOROČNE FIKSNE UTEŽI (8 kg) SOKOLgym   10
ENOROČNE FIKSNE UTEŽI (10 kg) SOKOLgym   10
ENOROČNE FIKSNE UTEŽI (12 kg) SOKOLgym   6
STOJALO ZA ENOROČNE UTEŽI SOKOLgym 2  
GIBALNA DESKA – VALJ   8  
GIBALNA DESKA – VALJ (rdeča)   2  
OKROGLA GIBALNA DESKA   6  
OKROGLA GIBALNA DESKA – velika   1  
GYMNIC ŽOGA CLASSIC PLUS (55 cm, rdeča)   1  
TELOVADNA KLOP ELAN 1